Δήλωση απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου
Πληροφορίες επικοινωνίας (Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων): ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 41, 14452
Τηλ: +306932256806, +302114078050
Εταιρικό email: info@stathiszakinthinos.gr

Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα μόνο για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Ο σκοπός εξαρτάται από το αν χρησιμοποιείτε μόνο την ιστοσελίδα μας ή επιπλέον τις υπηρεσίες μας. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να εγγραφείτε και συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για την παροχή της υπηρεσίας και την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Σε αυτή την υπηρεσία μπορεί να συμπεριλαμβάνονται επικοινωνίες σχετικά με την κατάσταση και την χρηστικότητα του προϊόντος που έχετε προμηθευτεί από εμάς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους παρόμοιους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ, αλλά αυτό θα συμβεί μόνο στην περίπτωση που έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή άλλη νομική αιτιολόγηση.

Από Ιδιώτες-ασθενείς μέσω eshop επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και περιόδους, με την ισχύουσα νομική βάση.

Σκοπός επεξεργασίας
Πωλήσεις και Διανομή Προϊόντων και Υπηρεσιών μέσω eshop
Ανταπόκριση στην φόρμα επικοινωνίας

Νομική βάση
6 (1) (γ) - Πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση
6 (1) (β) - Απαιτούνται βήματα πριν από τη σύναψη σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων

Περίοδος διατήρησης
Μέχρι να λήξει η περίοδος φορολογικής ή άλλης διατήρησης
Μέχρι την ολοκλήρωση της υπηρεσίας

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από το εάν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες μας. Εάν επισκέπτεστε τον ιστοτοπό μας, δεν χρειάζεται να μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, η μηχανή αναζήτησης μεταδίδει αυτόματα ορισμένα δεδομένα, όπως την ημερομηνία και ώρα ανάκτησης μιας από τις ιστοσελίδες μας, τον τύπο και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σας σύστημα, την τελευταία ιστοσελίδα που επισκεφτήκατε, τα μεταδιδόμενα δεδομένα και την κατάσταση πρόσβασης. τη διεύθυνση IP σας. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, τα προσωπικά δεδομένα που ενίοτε συλλέγονται και από έμμεσες πηγές ανάλογα με την διαδικασία, είναι απαραίτητα για να πληρούνται οι απαιτήσεις μιας συμβατικής σχέσης που μπορεί να υπάρχει μεταξύ εσάς και του οργανισμού μας.
Συλλέγουμε: Περιεχόμενο παραγγελίας, Διαδικτυακά αναγνωριστικά, Πληροφορίες Τοποθεσίας, Όνομα, Στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας, Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κοινωνικά δίκτυα, Περιεχόμενο μηνύματος
Με ποιον θα μπορούσαμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Για να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σε παρόχους υπηρεσιών, άλλους Υπεύθυνους Επεξεργασίας ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, με δημόσιες αρχές. Μπορεί να μας δοθεί εντολή να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε απάντηση αιτήσεων δικαστηρίου, αστυνομικών υπηρεσιών ή άλλων ρυθμιστικών αρχών. Όπου είναι εφικτό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν προβούμε σε τέτοια αποκάλυψη και, για να προστατεύσουμε το απόρρητό σας, θα αποκαλύψουμε μόνο το ελάχιστο ποσό των πληροφοριών που χρειάζονται για τον απαιτούμενο σκοπό.

Πώς φροντίζουμε τα προσωπικά δεδομένα;

Περιορίζουμε την ποσότητα των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων μόνο σε ό,τι είναι κατάλληλο για το σκοπό μας, όπως περιγράφεται παραπάνω. Περιορίζουμε, ασφαλίζουμε και ελέγχουμε όλα τα πληροφοριακά μας στοιχεία έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, ζημιάς, απώλειας ή καταστροφής. είτε φυσικής είτε ηλεκτρονικής. Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα περιγράφεται παραπάνω, για να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή και περισσότερο εάν απαιτείται από το νόμο. Εάν διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω. Ενόσω βρίσκονται στην κατοχή μας, μαζί με τη βοήθειά σας, προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε. Αν κάποια από αυτές τις πληροφορίες είναι εσφαλμένη, μπορείτε να ζητήσετε να την διορθώσουμε. Εάν χρησιμοποιούμε εσφαλμένα τις πληροφορίες σας, μπορείτε να ζητήσετε να διακόψουμε τη χρήση ή ακόμα και να διαγράψουμε εντελώς τα δεδομένα σας. Αν θέλετε να υποβάλετε Αίτημα Πρόσβασης για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας κατά τον GDPR, μπορείτε να το υποβάλετε από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

Η Εποπτική Αρχή μας

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε οποιαδήποτε Εποπτική Αρχή. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της εποπτικής αρχής παρακάτω.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Λεωφ. Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523
Αμπελόκηποι, Αθήνα
contact@dpa.gr, +30 210 6475 600
www.dpa.gr