Υπερτροφικές ουλές

Ο σχηματισμός ουλών μετά από εγκαύματα είναι αναπόφευκτος, ακόμα και μετά από την εφαρμογή της καλύτερης θεραπείας και αυτό εξαρτάται από το βάθος του εγκαύματος. Εκτός από τα επιφανειακά εγκαύματα όλα τα βαθύτερα εγκαύματα μερικού και ολικού πάχους, χρήζουν θεραπείας μετεγκαυματικών ουλών. Οι ουλές αυτές μπορούν να ελαχιστοποιηθούν μόνο με διάφορα φυσιοθεραπευτικά μέτρα και με επανορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά και πάλι δεν εξαλείφονται πλήρως.

Οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δερματικά μοσχεύματα αλλά και οι δότριες περιοχές, ακόμα και όταν από χειρουργικής άποψης έχει γίνει ή καλύτερη δουλειά από τον χειρούργο εμφανίζουν ουλές.

Οι πιθανότητες σχηματισμού ουλής αυξάνονται όταν η διαδικασία επούλωσης ξεπερνάει τις δύο εβδομάδες μετά τα έγκαυμα. Οι ουλές συνήθως αρχίζουν να αναπτύσσονται εντός των πρώτων μηνών μετά το έγκαυμα. Η εξέλιξή τους επιταχύνεται στη συνέχεια, κορυφώνεται μετά από 6 μήνες και σταθεροποιούνται, υποχωρούν ή ωριμάζουν 12 – 18 μήνες μετά το έγκαυμα. Οι μετατραυματικές ουλές χαρακτηρίζονται από ερυθρότητα, με έπαρμα δέρματος και μειωμένη ελαστικότητα. Οι ασθενείς παραπονούνται για φαγούρα, πίεση και πόνο στην περιοχή, ως αποτέλεσμα της αναγέννησης του ιστού

Ο κνησμός θα πρέπει να αποτρέπεται όχι μόνο γιατί ο ασθενής αισθάνεται πιο άνετα αλλά γιατί υπάρχει κίνδυνος λύσης και εξέλκωσης του δέρματος. Οι εγκαυματικές περιοχές θα πρέπει να αποφεύγεται να εκτίθενται στον ήλιο μέχρι να ωριμάσουν για την πρόληψη υπέρχρωσης. Υπερτροφικές ουλές γύρω από τις αρθρώσεις μπορεί να παρεμποδίσουν την κινητοποίηση και να οδηγήσουν σε παραμορφώσεις όταν ρικνωθούν. 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια ενιαία θεραπευτική στρατηγική για την αποφυγή σχηματισμού των υπερτροφικών ουλών πλήρως. Ένας συνδυασμός στρατηγικών και παρεμβάσεων μπορεί να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση και αποκατάσταση μετεγκαυματικών ουλών είναι:

  • Gel ή φύλλα σιλικόνης
  • Θεραπεία με συμπίεση. Ενδύματα συμπίεσης.
  • Θεραπευτικές ασκήσεις

Μελέτες έχουν δείξει ότι όταν μια ουλή περάσει από το στάδιο που είναι κόκκινη και με έπαρμα γίνεται μη αγγειούμενη. Η μειωμένη ροή αίματος προς την πληγή οδηγεί σε μειωμένη υπερπαραγωγή και σχηματισμό ινών κολλαγόνου προκαλώντας μια ισορροπία στη σύνθεση και τη λύση του κολλαγόνου. Αυτή η ισορροπία όταν εδραιωθεί δημιουργεί μια επίπεδη, μαλακή και λιγότερο αγγειούμενη ουλή. Oι στόχοι των ενδυμάτων πίεσης είναι: Μείωση των ουλών επιταχύνοντας τη διαδικασία ωρίμανσης. Με την πίεση μειώνεται η ροή του αίματος, η δημιουργία τοπικής υποξίας των ουλών που έχουν αυξημένη αγγείωση, μείωση εναπόθεσης κολλαγόνου.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή ενδυμάτων πίεσης είναι:  

1. Μείωση του πάχους της ουλής. 

2. Περιορισμός ερυθρότητας ουλών. 

3. Περιορισμός οιδήματος. 

4. Μείωση της φαγούρας. 

5. Προστασία του νέου δέρματος. 

6. Διατήρηση περιγράμματος. 

Πριν την έναρξη εφαρμογής ενδυμάτων πίεσης το τραύμα θα πρέπει να έχει επουλωθεί και να προετοιμαστεί να δεχθεί το stress και την πίεση που ασκείται από τα ενδύματα. Για το λόγο αυτό αρχικά εφαρμόζεται ήπια πίεση με επιδέσμους. Tα ενδύματα πίεσης θα πρέπει να φοριούνται 24h το 24h (εκτός από τη διάρκεια του μπάνιου, η του μασάζ) και για μια περίοδο τουλάχιστον 9 – 12 μήνες για να έχουν αποτελεσματικότητα. H χρήση των ενδυμάτων πίεσης πρέπει να γίνεται άμεσα μετά την επούλωση των τραυμάτων και η εφαρμογή τους μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την πλήρη επούλωσή τους.

Διάφορα επιπρόσθετα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάτω από τα ενδύματα πίεσης, σε περιοχές όπου η βέλτιστη πίεση δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως είναι οι κοίλες περιοχές του σώματος. Τα επιπρόσθετα αυτά υλικά μπορεί να είναι αφρώδη μαξιλαράκια, επιστρώματα σιλικόνης, gel σιλικόνης. διάφορα ημιάκαμπτα υλικά τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν από »στόκο», υψηλής θερμοκρασίας θερμοπλαστικά υλικά και υγρή σιλικόνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ορθωτικών προσώπου για άσκηση πίεσης σε περιοχές, του προσώπου όπου τα ενδύματα πίεσης δεν μπορούν να εφαρμόσουν αρκετή πίεση. Τα ενδύματα πίεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με κρέμες ανάπλασης δέρματος και φύλλα σιλικόνης.


Υπερτροφική ουλή