Μέτρηση 
Συμπιεστικών
Ενδυμάτων
JOBST 

Βασικό Σεμινάριο 


Απευθύνεται:  Απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την διαχείριση των οιδημάτων π.χ. φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές, ιατρούς, ιατρικούς επισκέπτες. 

Διάρκεια: 1 ημέρα για ενδύματα άνω άκρου + 1 ημέρα για ενδύματα κάτω άκρου

Αριθμός συμμετεχόντων: 1 - 3 

Γλώσσα: Ελληνικά

Πρόγραμμα: Βασικές ιδιότητες συμπιεστικών ενδυμάτων - Μέτρηση μανικιού - Μέτρηση Γαντιού - Μέτρηση Κάλτσας - Μέτρηση Καλσόν / Βερμούδας / Capri - Μέτρηση Foot Cap 

Εξάσκηση: Θα πραγματοποιηθεί μέτρηση και παραγγελία 1 ενδύματος κάτω άκρων και 1 ενδύματος άνω άκρων σε δύο ασθενείς. Τα ενδύματα αυτά θα διατεθούν στους ασθενείς δωρεάν.  

Εκπαιδευτής: Στάθης Ζακυνθινός 

Κόστος: 150 € / ημέρα