Γιατί να επιλέξω Eureduc?

Στην αγορά υπάρχουν πάρα πολλές αντλίες από διάφορες χώρες κατασκευής και σε διάφορες τιμές. Για ποιο λόγω να αγοράσω μια συσκευή διαλείπουσας συμπίεσης από την Eureduc?
  1. Οι αντλίες πρεσσοθεραπείας της Eureduc σχεδιάστηκαν εδώ και 40 χρόνια από φυσικοθεραπευτές και από τότε βελτιώνονται συνεχώς χάριν στην ανατροφοδότηση που μας δίνουν οι φυσικοθεραπευτές.  
  2.  Ο αυτοματοποιημένος και συνεχόμενος έλεγχος της διαβαθμισμένης συμπίεσης που εξασφαλίζεται από το πατενταρισμένο σύστημα  Automated Double Gradient Pressure (ADPG) διασφαλίζει την συνεχόμενη διαβαθμισμένη συμπίεση και τη παροχέτευση της λέμφου καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας. 
  3. Η αλληλοεπικάλυψη των θαλάμων συμπίεσης και η τοποθέτηση του ενός επάνω στον άλλο ελαχιστοποιεί τις νεκρές ζώνες συμπίεσης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και βελτιστοποιεί την λεμφική παροχέτευση. 
  4. Οι συσκευές της Eureduc είναι ανθεκτικές στη συνεχόμενη χρήση, είναι πιστοποιημένες ως προς την αποφυγή κινδύνων αξιοπιστίας και υποστηρίζονται από ένα αξιόπιστο after sales service.  Όλες οι συσκευές υποστηρίζονται από 3 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης στα 5 χρόνια

Automated Double Gradient Pressure (ADPG)

Το πατενταρισμένο αυτό σύστημα εξασφαλίζει ότι ακόμα και όταν όλοι οι θάλαμοι συμπίεσης είναι συμπιεσμένοι, η πίεση στα σφυρά θα παραμένει μεγαλύτερη σε σχέση με την πίεση στο ριζομήριο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνεχόμενη διαβαθμισμένη συμπίεση καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας και η βέλτιστη λεμφική και φλεβική παροχέτευση.   

After Sales Service
Αντοχή στην εντατική χρήση
Πιστοποίηση ασφαλούς χρήσης