Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του λεμφοιδήματος

https://www.researchgate.net/publication/357223092_Lymphedema_duration_as_a_predictive_factor_of_efficacy_of_complete_decongestive_therapy