ΚΙΤ JOBST Compri2 περίδεσης δύο στρωμάτων

Sold out

Σύστημα συμπιεστικών επιδέσμων δύο στρωμάτων. Ευκολία χρήσης. Υπόστρωμα και συμπιεστικός επίδεσμος μικρής διατασιμότητας με ειδικές ενδείξεις για την εφαρμογή της σωστής συμπίεσης. Με δυνατότητα επανεφαρμογής και διόρθωσης. Το σύστημα διευκολύνει την χρήση υποδημάτων. Διαθέσιμο σε δύο κλάσεις: κανονικής συμπίεσης 40mmHg Compri2 για δείκτη ABI>0.8 και ελαφριάς συμπίεσης 20-30mmHg Compri2 Lite για δείκτη ABI 0.5-0.8. Συσκευασία 1 τεμαχίου. 

Ενδείξεις:
Κατάλληλο για αποιδηματική θεραπεία πριν την χρήση συμπιεστικών ενδυμάτων. Για λεμφοίδημα και οιδήματα φλεβικής ανεπάρκειας. 

Product Options